Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่อมตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา โดยวิธีคัดเลือก
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่อมตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา โดยวิธีคัดเลือก
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก
06 ต.ค. 2564
ถึง
06 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก
06 ต.ค. 2564
ถึง
06 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่อมตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร
23 ก.ย. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่อมตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๐ ตารางเมตร
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองบ้านใต้ เชื่อมตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th