Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14 ธ.ค. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Thai Stop Covid Pius )
16 ก.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
25 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
25 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าคา
05 พ.ค. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม2564)
20 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
19 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1เมษายน2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th