Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
ที่อยู่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท์ : 0-3475-3728
โทรสาร : 0-3475-3738
อีเมล์ : admin@thakha.go.th


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q : สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาได้ในวัน/เวลาใดบ้าง
A : สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ค่ะ

Q : หากพบถนนสาธารณะประโยชน์ ไฟฟ้าสาธารณะดับ หรือมีความชำรุดเสียหาย สามารถติดต่อได้อย่างไร
บ้าง
A : สามารถติดต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ได้ในวันและเวลาราชการ เพื่อทางช่างจะได้เข้าไปสำรวจ และแก้ไขต่อไปค่ะ

Q : เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
A : สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุค่ะ

Q : สามารถติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ช่วงเดือนไหนบ้าง
A : สามารถติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ

 

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th