Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ เลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางไปตามถนนสมุทรสงคราม-บางแพ จากทางแยกบางกระบือเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร


เนื้อที่
     ตำบลท่าคามีเนื้อที่ประมาณ  11.84  ตารางกิโลเมตร  

ภูมิประเทศ
     พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่าคา คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค์  เป็นต้น

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที
ติดต่อ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
ติดต่อ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ
ติดต่อ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที

มี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน/หลัง ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านคลองมะขวิด   86 98 184 55 นายอำนาจ แม้นจำรัส
2 บ้านคลองศาลา 244 263 507 169 นายเชิดศักดิ์ เทียมสมชาติ
3 บ้านคลองบ้านใต้ 118 139 257 81 นายสุชาติ คเชนทร
4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 310 310 620 149 นายนิยม ลิ้มกุล
5 บ้านคลองท่าคา 360 351 711 194 นางสมรวย รัตนเจริญ
6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 289 320 609 159 นายบุญล้อม รัตนพิทักษ์
7 บ้านคลองพลับ 160 170 330 83 นายอนุสรณ์ โสภา
8 บ้านคลองตรง 224 326 689 224 นายสุคนธ์ ศรีโหร
9 บ้านปลายคลองตรง 247 229 467 137 นายธนากร เนตรสกุลณี
10 บ้านคลองบางกึ่ง 154 150 304 85 นายชลทยา ธรรมสวัสดิ์
11 บ้านคลองสวนทุ่ง 201 199 400 109 นายสินธ์ทอง อรุณราช
12 บ้านคลองขุดเจ๊ก 190 231 421 97 นายคำรณ แสงทินกร
รวม 2,685 2,823 5,508 1,542


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th